Khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi, bạn tin tưởng cung cấp thông tin của bạn cho chúng tôi. Chúng tôi hiểu rằng đây là một trách nhiệm lớn và chúng tôi nỗ lực bảo vệ thông tin của bạn cũng như để bạn nắm quyền kiểm soát.

Bảo vệ dữ liệu

Thông tin chung

Tập đoàn Thăng Long Group nghiêm túc và tuân thủ các quy định về việc bảo vệ thông tin cá nhân của bạn. Thông tin cá nhân chỉ được đối chiếu khi cần thiết. Nhân viên của chúng tôi thực hiện để tuân thủ các quy định về bảo vệ, thận trọng, và bảo mật thông tin.

Trong phần tiếp theo, chúng tôi sẽ làm rõ việc đối chiếu thông tin trong lúc bạn truy cập, và sử dụng nó như thế nào.

Thông tin cá nhân và đồng ý

Thông tin cá nhân được định nghĩa là thông tin liên quan đến một cá thể được xác định, hoặc mặc định (ví dụ: họ và tên, địa chỉ, số điện thoại, ngày sinh)

Thăng Long Group đối chiếu, xử lý, và sử dụng thông tin cá nhân chỉ khi có sự đồng ý của bạn. Thông tin cá nhân của bạn chỉ được sử dụng cho các mục đích và phạm vi được đưa ra trong bản thoả thuận. Bạn có thể thay đổi quyết định của bạn bất cứ lúc nào. Sau khi nhận được từ chối của bạn chúng tôi sẽ xóa, hoặc khóa thông tin của bạn. Gởi từ chối của bạn tới địa chỉ email sau đây:

Email: trongtai.thanglongjsc@gmail.com

Đường bưu điện: Thăng Long Group – 1411 CT6C – XaLa – Hà Đông – Hà Nội

Khi bạn truy cập trang web của chúng tôi, có những thông tin được lưu lại tạm thời như là thông tin chuẩn với mục đích bảo mật hệ thống: dữ liệu kết nối của máy tính, trang web mà bạn xem, thông tin và thời gian bạn truy cập và thông tin của trình duyệt và hệ điều hành. Thông tin cá nhân như Họ tên, địa chỉ, số điện thoại và email không được lưu trừ khi bạn tự nguyện ví dụ đăng ký hợp đồng hoặc những yêu cầu khác.

Sử dụng và phân phối thông tin cá nhân

Nếu thông tin cá nhân là cần thiết để bắt đầu, xử lý, hoặc kết thúc một quan hệ hợp đồng hoặc tương tự hoặc để cho mục đích quản lý trang web chúng tôi  sẽ đối chiếu, xử lý và sử dụng thông tin cá nhân đó. Chúng tôi sẽ chỉ sử dụng thông tin của bạn cho công việc khảo sát sản phẩm hoặc mục đích quảng cáo nếu bạn đã đồng ý hoặc nếu bạn không đưa ra sự từ chối nào – bởi vì những điều này được pháp luật cho phép.

Chúng tôi sẽ không phân phối hoặc bán thông tin cá nhân của bạn, hoặc chuyển nó cho bên thứ ba bằng bất cứ cách nào trừ khi nó dùng để xử lý hợp đồng của bạn, hoặc bạn đã đồng ý. Một trung tâm tín dụng hoặc nhà cung cấp dịch vụ bên ngoài có thể tham gia vào quá trình thanh toán. Trong những trường hợp đó chung thôi sẽ chuyển thông tin dựa theo luật bảo vệ thông tin.

Mẫu liên hệ

Nếu bạn dùng một mẫu liên hệ trên trang web của chúng tôi, thông tin cung cấp sẽ được lưu trữ, và chuyển tiếp cho người liên hệ tại Thăng Long Group. Nó sẽ không được sử dụng với những mục đích khác mà chính là những gì đã được nêu ra trong mẫu.

Truy cập của bên thứ ba đến Thông Tin Cá Nhân.

Việc tiến hành đối chiếu, xử lý và sử dụng thông tin cá nhân được thực hiện bởi Thăng Long Group, và bởi các công ty khác thuộc Thăng Long Group Group hoặc nhà cung cấp dịch vụ cho Thăng Long Group trừ khi được loại trừ một cách rõ ràng. Trong những trường hợp đó, chúng tôi đảm bảo tuân thủ quy định bảo vệ thông tin. Trong trường hợp yêu cầu sử dụng các dịch vụ, một nhà cung cấp dịch vụ bên ngoài có thể được ký hợp đồng, ví dụ đối với việc phân phối hàng hóa hoặc tài liệu quảng cáo.

Cookies

“Cookies“ là nhiều tập tin dạng ký tự nhỏ dùng để lưu những thông tin cụ thể trên máy tính của bạn trong khi bạn vào xem một trang web. Cookies giúp xác định tần số của việc sử dụng, số người truy cập vào trang web của chúng tôi, và làm cho các thông tin sẵn có một cách thuận tiện và hiểu quả. Cookies không làm hư hỏng máy tính của bạn, hoặc chứa viruses.

Cách gọi “Phiên-Cookies” được dùng chỉ để lưu khoảng thời gian truy cập của bạn tới trang web của chúng tôi.

Bạn có thể truy cập thông tin mà không cần phải có cookies bằng cách vô hiệu hóa chúng trong trình duyệt của bạn hoặc giới hạn chúng đối với một vài trang web. Bạn có thể cài đặt trình duyệt để thông báo khi một cookies được gởi. Tuy vậy, xin chú ý rằng nó có thể giới hạn giao diện trang web và chức năng người dùng.

Phân tích Google

Trang web này sử dụng Google Phân Tích một dịch vụ phân tích trang web cung cấp bởi Google. Trang web Phân tích này cũng sử dụng cookies (xem mục 6). Thông tin được tạo bởi cookies về sự truy cập của bạn tới trang web được chuyển tới máy chủ của Google ở Mỹ và được lưu lại. Ở các nước thành viên của EU, địa chỉ IP được rút gọn bởi Google trước khi chuyển tiếp.

Khi được yêu cầu bởi nhà điều hành của một trang web, Google sẽ  dùng thông tin này để đánh giá việc sử dụng trang web, và tạo ra báo cáo và các dịch vụ về sửa dụng trang web cho nhà điều hành trang web.

Địa chỉ IP trao đổi với trang Phân tích Google thông qua trình duyệt của bạn và sẽ không kết nối các dữ liệu khác thông qua Google,

Bạn có thể thiết lập trình duyệt của bạn để không lưu lại các Cookies, tuy vậy, xin chú ý rằng nó có thể giới hạn giao diện trang web và chức năng người dùng.

Bạn có thể ngăn chặn sự thu thập thông tin khi vào các trang web (bao gồm địa chỉ IP) bằng cách nhấn vào trang web sau và tải về trình duyệt

(http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de)

Bạn có thể ngăn chặn sự đối chiếu dữ liệu của Google Phân Tích bằng cách nhấn vào liên kết sau. Một cookie được thiết lập để ngăn chặn sự đối chiếu dữ liệu của bạn trong thời gian bạn vào trang đó sau này.

Bạn có thể tìm kiếm thêm thông tin liêu quan đến điều khoản sử dụng và bảo vệ dữ liệu tại http://www.google.com/analytics/terms/de.html  hoặc https://www.google.de/intl/de/policies/

Xin lưu ý không chỉ trên trang web này, Google Phân Tích đã được mở rộng để bao gồm các mã “anonymizeIp” nhằm đảm bảo đối chiếu ẩn danh địa chỉ IP (còn gọi là là IP masking).

Sử dụng bản đồ Google

Trang web này dùng Bản Đồ Google để hiện thực hóa các vi trí và cách để tới đó. Bản Đồ Google được điều hành bởi Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Thông qua việc sử dụng trang web này, bạn đồng ý một cách tự động đối việc đối chiều, xử lý, và sử dụng của thông tin bởi Google, đại diện của Google hoặc một nhà cung cấp dịch vụ thứ ba.

Bạn có thể tìm điều khoản sử dụng của bảng đồ Google tại https://developers.google.com/maps/terms và trong phần chính sách đảm bảo bí mật tại google.com, thông tin về tính minh bạch và sự lựa chọn.

Bản tin

Nếu bạn đăng ký tới một trong những bản tin của chúng thôi, chúng tôi cần tối thiểu một địa chỉ email hợp lệ. Thông tin thêm là tự nguyện. Sau khi đăng ký, hệ thống gởi một email với đường dẫn kích hoạt để xác nhận bạn là chủ của email, và bạn đồng ý với việc đăng ký. Bạn chỉ được đưa vào danh sách nhận bản tin sau khi xác nhận việc đăng ký của bạn (được gọi là quá trình đăng ký hai chiều).

Sự đồng ý của bạn trong việc liệt kệ địa chỉ email của bạn, và nhận bản tin có thể được thu hồi bất cứ lúc nào. Việc thu hồi có thể được làm bằng đường dẫn trong bản tin.

Bảo mật

Tất cả các biện pháp an ninh kỹ thuật và tổ chức cần thiết để bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn nhằm ngăn chặn sự mất mát và lạm dụng thông tin có thể xảy ra. Dữ liệu được lưu trong một môi trường an toàn và không thể công bố ra công chúng.

Chỉnh sửa đối với chính sách bảo vệ thông tin

Chúng tôi thường xuyên cập nhật chính sách này. Việc này có thể cần thiết để sửa đổi phù hợp với những thay đổi trong điều kiện hoặc pháp luật. Những thay đổi này xem như được chấp thuận khi bạn sử dụng trang web.

Rút lại và xóa

Việc xóa bất cứ dữ liệu cá nhân đã lưu được thực hiện sau khi bạn rút lại sự đồng ý đúng cách, khi thông tin không còn cần thiết cho mục đích mà thông tin đó được lưu hoặc khi đối chiếu không phù hợp với quy định pháp luật.

Thông tin quyền hạn

Nếu bạn có câu hỏi liên quan đến việc thu thập, xử lý, sử dụng dữ liệu cá nhân hoặc cần thông tin hoặc muốn sửa, khóa hoặc xóa dữ liệu hoặc đưa hay rút lại sự đồng ý, xin vui lòng liên hệ với nhân viên bảo vệ dữ liệu của chúng tôi:

Thăng Long Group 

Lô 1411 tòa CT6C – XaLa – Hà Đông – Hà Nội

Telephone +84 0969 623 286