Nguyen Thi Thuy

Tốt nghiệp tại Trường Đại Học Khoa Học Xã Hội Nhân Văn Hà Nội, Nguyễn Thị Thúy đang là nhân viên Bán hàng và Biên tập viên nội dung của Thăng Long Group có nhiều năm kinh nghiệm tư vấn khách hàng về lĩnh vực máy xây dựng, máy công nghiệp. Cung cấp đầy đủ và chính xác thông tin các loại máy móc thiết bị công nghiệp.

Sơ yếu lý lịch:

  • Họ và tên: Nguyễn Thị Thúy
  • Ngày – tháng – năm: 12/04/1995
  • Email: mayxaydungthanglong247@gmail.com
  • Chức Vụ: Nhân viên bán hàng