• Model KRS

Dòng bơm Tsurumi KRS là dòng bơm nước thải lẫn bùn, có thể bơm bùn loãng, nước thải lẫn bùn hoặc rác hoặc cát….